Historien om Opel Owners Club Norway:

Klubben ble dannet av Johan Sand og Espen Karlsen i Oslo 4.10.1997. Den fikk da navnet Opel Motorsport Club. Vi hadde da vært med i Svenska GSi Klubben i mange år og følte behovet for en tilsvarende klubb i Norge. Vi ville dog gjøre den åpen for absolutt alle Opel-eiere, samt prøve å holde en sportslig profil på det hele (banetreff, autoslalåm og gokartkjøring). Fra før av finnes det jo en annen Opel-klubb i Norge, nemlig Opelregisteret, men vi følte at den ikke tilfredsstilte den profilen vi ønsket. Så da var vi i gang!

Veksten var langsom i begynnelsen, og vi fikk en del medlemmer gjennom vår hjemmeside på Internett. I april -98 var vi oppe i ca. 50 medlemmer, og etter en hektisk Opelsesong nådde vi 200 medlemmer i løpet av oktober -98. Så gikk vi inn i vinterhalvåret og videreutviklet vår hjemmeside med tanke på å gjøre innmelding og kjøp av klubbeffekter enklere. I April -99 hadde vi ca. 350 medlemmer.

Deretter begynte en intens vekstperiode, med klubbstands under Gatebil '99 i Østfold - og Ekeberghallen, banekjøring på Vålerbanen, tur til Opelregisterets treff i Seljord, hvor mange av våre medlemmer dukket opp. I en periode var vi rundt 2000 medlemmer og veksten var formidabel. Klubben fyllte virkelig opp et tomrom blant Opel-intereseerte i Norge, det er det ingen som helst tvil om. Dessverre har klubbeni likhet med veldig mange andre merkeklubber blitt påvirket av hvordan sosiale medier med gratis-grupper påvirker medlemsmassen. Vi varierer nå mellom 4-500 medlemmer gjennom året.

 

Klubben skiftet i 2020 navn til Opel Owners Club Norway og har modernisert og forenklet driften. Medlemsbladet Optimal Opel har de siste årene også bare blitt utgitt som nyhetsbrev på epost. 

TA KONTAKT